//-->
TürkçeEnglishFranceGermanyRusiaSpain
 /></center>
      
 

      <div class=

HOŞGELDİNİZ

nurlu-dualar

Peygamberlerin Duasi

Peygamberlerin Duası

wine

 

ADEM ALEYHİSSELAMIN DUASI

Adem (a.s.) Cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekil­de duada bulunuyordu:

Ey Rabbimiz! yazık ettik; bizi bağışlamaz, bizi esir­gemezsen herhalde {maddî ve manevî en büyük) zaro-ra uğrayanlardan olacağız.

Allah Teala onun duasını kabul etti ve: tadem Rabbından kelimeler belleyip aldı (Ona yalvar­dı). O da tevbesini kabul etti

Sonra Rabbi (yine) onu (Adem'i) seçti de tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi

MUSA ALEYHİSSELAMIN DUASI

Musa (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolay-laştır. Dilimde de (şu) düğümü çöz ki. sözümü iyi anlasın­lar. Bana kendi ailemden bir de vezir ver. Biraderim Ha­run'u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. ta ki Seni çok teşbih edelim ve Seni çok analım. Şüphe yok ki. Sen bizi hakkıyle görensin.

Allah Teala Musa (a.s.) in bu duasını kabul! etti ve:

Ey Musa (duan kabul edilmiş) istediğin sana veril­miştir buyurdu

İBRAHİM ALEYHİSSELAMIN DUASI

İbrahim (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Rabbim! Bana salihlerden bir (oğul) ihsan et.» Allah Teala İbrahim (a.s.) in duasını kabul ettiğini şöyle beyan buyuruyordu

Biz de ona çok uysal bir oğul (İsmail Aleyhisselam'ın) müjdesini verdik

LUT ALEYHİSSELAMIN DUASI

Lut (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Rabbim! Beni ve ehlimi onların yapa geldikleri (bu kötülük) üın azabından kurtar.

Ey Rabbim! Fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et. Allah Teala Lût aleyhisselam'ın duası üzerine buyur­du:

Biz onu ve ehlini (kendisine îman edenleri) kamilen kurtardık.

NUH ALEYHİSSELAMIN DUASI

Nuh (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Rabbim! Hakikaten kavmim beni tekzip etti. Benim­le onların arasındaki hükmü sen ver de beni ve berabe-rimdeki müminleri kurtar

Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiç bir kimse bırakma.

Allah Teala Nuh (a.s.)'m bu duaları üzerine:

Andolsun ki Nuh bize niyaz (dua) etmişti de ne gü­zel icabet (ve kabul) eylemiştik. Biz hem onu, hem ehli­ni büyük sıkıntıdan kurtardık

SÜLEYMAN ALEYHİSSELAMIN DUASI

SÜleyman (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Rabbım! Beni yarlığa. Bana öyle bir mülk (ü saı tanat) ver ki o. benden başka hiç bir kimseye layık olma­sın. Şüphesiz bütün muradları ihsan eden Sensin.

Allah Teala Süleyman (a.s.) in duasını kabul buyur­du ve:

Biz de ona (Süleyman aleyhisselam'a) rüzgarı mu-sahhar ettik ki bu, onun emriyle, onun dilediği yere yu­muşacık akar

giderdi» buyurdu ŞUAYB ALEYHİSSELAMIN DUASI

Şuayb (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında Sen hak olan, hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırl.s.s.n» diye n, yazda bulunmuştu

Şüayb (a.s.) m duası üzerine:

Onları,o müthiş zelzele yakalayıverdi de yurtların­da dizüstü çöken (helake uğrayan) kimseler oldular.

İSA ALEYHİSSELAMIN DUASI

İsa (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Allah, ey bizim Rabbımız! Üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem ahırımız için bir bayram ve Senden bir ayet (mucize) olsun. Bizi rızıklan-dır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın» dedi.

Allah Teala İsa (a.s.) in bu duasını kabul etti ve:

Ben onu, sizin üzerinize şüphesiz indireceğim» bu­yurdu.

YUNUS ALEYHİSSELAMIN DUASI

Yunus (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Senden başka hiç bir ilah yoktur. Seni tenzih ede­rim. Hakikaten ben zalimlerden oldum

Cenabı Ecelli ala onun duasını kabul buyurdu ve:

Biz de onun duasını kabul ettik, kendisini gamdan selamete erdirdik. İşte biz îman edenleri böyle kurtarırız

YUSUF ALEYHİSSELAMIN DUASI

Yusuf (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Ey Rabbım! Zindan bana bunların davet edegeldik-leri şeyi (irtikab etmek) den daha sevgilidir. Eğer sen bun­ların tuzaklarını benden döndürmezsen (belki) onlara meyeder, cahillerden olurum dedi

Cenabı Ecelli ala onun duasını kabul buyurdu ve:

Rabbı onun (Yûsüfün) duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden savdı

ZEKERİYYA ALEYHİSSELAMIN DUASI

Zekeriyya (a.s.) Allah Tealaya şöyle duada bulunmuştu:

Rabbim! Beni yalniz başına (evlatsız) bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın» diye dua etmişti.

Allah Teala buyurdu:

Biz onu (n) da (bu duasını) kabul ve kendisine Yah­ya'yı ihsan ettik. Eşini (doğurmaya) salih kıldık

Bugün 4 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!

Hayır var

Free CSS Templates Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan iitbaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi: -Bunda da bir hayır var! Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı ve kralın baş parmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki her zamanki sözünü söyledi:

-Bunda da bir hayır var!


Devamını oku...

DİNİ HİKAYELER

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=